Lịch khai giảng các khóa học nhân sự

Lịch khai giảng tháng 3/2015
Khóa học
Khai giảng
Lịch học
Đăng ký
22/03
Chủ nhật
26/03
Thứ 3,5
26/03
Thứ 3,5
29/03
Chủ nhật
29/03
Chủ nhật
29/03
Chủ nhật
Lịch khai giảng tháng 4/2015
Khóa học
Khai giảng
Lịch học
Đăng ký
05/04
Chủ nhật
06/04
Thứ 2,4,6
12/04
Chủ nhật
14/04
Thứ 3,5
20/04
Thứ 2, 4, 6
20/04
Thứ 2, 4, 6
28/04
Thứ 3,5
Lịch khai giảng tháng 5/2015
Khóa học
Khai giảng
Lịch học
Đăng ký
14/05
Thứ 3,5
20/04
Thứ 2, 4, 6
24/05
Chủ nhật
29/05
Thứ 2,4,6
31/05
Chủ nhật

ỨNG DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Khóa học “Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp” có thời lượng 4 buổi thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiểm thức và kinh nghiệm thực tiễn trong áp dụng các điều khoản của luật lao động và doanh nghiệp một các chính xác và hiệu quả Tiếp tục đọc

TỔNG QUAN VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chương trình đào tạo “Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm cơ bản phát triển và quản trị nhân sự tại doanh nghiệp Tiếp tục đọc