‘DEAL’ lương thời lạm phát như thế nào?

This gallery contains 1 photo.

Trong thời kỳ lạm phát tăng cao, đồng lương của bạn trở nên ít hơn nếu so sánh với mức tăng giá. Trong khi bạn mong muốn tăng lương thì công ty của bạn cũng đang gặp những khó khăn và phải tìm cách cắt giảm chi phí. Vậy thì làm sao đây? Việc thỏa … Tiếp tục đọc