Phương pháp đánh giá nhân viên

This gallery contains 1 photo.

Thông thường, quy trình đánh giá nhân viên kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Nên đánh giá công việc với hai mục đích cơ bản là đưa ra nhận xét và ước lượng công việc. Phân loại nhân viên để đánh giá đúng Ðánh giá công việc chính là để đánh giá nhân … Tiếp tục đọc