Khóa học Kỹ năng vận dụng pháp luật Lao động trong Quản trị Nhân sự

Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 được quy định khá chi tiết và rõ ràng, tuy nhiên không ít các Doanh nghiệp còn gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề thực thi. Đặc biệt trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, Bộ luật có tác động thế nào? … Tiếp tục đọc