Mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự tại Cty kinh doanh phần mềm

This gallery contains 1 photo.

Bước 1. Giám đốc điều hành và Trưởng phòng chuyên môn xác định nhu cầu về nhân sự của Cty 1.1. Đánh giá nhu cầu tuyển dụng – Nhu cầu ngắn hạn theo dự án (Theo thời gian của dự án) – Nhu cầu trung hạn: Phát triển nguồn nhân lực tác nghiệp – Nhu cầu … Tiếp tục đọc