Thực tập – Cách đơn giản nhất để tìm việc năm 2013

Tìm việc trong bối cảnh kinh tế thắt chặt như hiện nay quả là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những sinh viên và những người mới ra trường. Đặc biệt, do nền kinh tế đang trong giai đoạn khủng hoảng, các công ty đều phải thắt chặt chi tiêu, cắt … Tiếp tục đọc