Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự tháng 10, 11, 12 năm 2015 tại EduViet

Lịch khai giảng tháng 10/2015 Khóa học Khai giảng Lịch học Đăng ký Ứng dụng KPI và BSC trong đánh giá nhân sự Chủ nhật Đăng ký Nghề nhân sự nâng cao 29/10 Thứ 3,5 Đăng ký Hoạch định và phát triển nhân sư 29/10 Thứ 3,5 Đăng ký Nghề nhân sự cơ bản 25/10 … Tiếp tục đọc