TỔNG QUAN VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chương trình đào tạo “Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm cơ bản phát triển và quản trị nhân sự tại doanh nghiệp Tiếp tục đọc